You are here

Köp- och leveransvillkor

Bruksvillkor

Kundservice

Vår kundservice är nåbar via epost, adress ask@guestcomfort.com eller per telefon +358-(0)20-7466 480

Kontaktuppgifter

Guest Comfort Ab, Sjömansgatan 29, FI-00150 Helsingfors, Finland ask@guestcomfort.com, Tel. +358-(0)20-7466 480, Fax +358-(0)20-7466 488

Leveransvillkor för lagervaror

Leveranskostnader

Leveranskostnader för beställningar under 700€ debiterar vi en leveranskostnad à 15 € (moms 0%). För leveranser till Åland debiteras alltid en leveranskostnad à 20 €. För leveranser till Sverige debiteras alltid en levernaskostand à 50 €.

För beställningar under 100€ debiteras också en expeditionsavgift à 4€ (moms 0%).

Leveranstid för lagervaror

Leveranstiden i Finland är 1-3 vardagar efter beställningens mottagande (72 timmar). Leveransen sker normalt via Itella. Beställningar till Sverige levereras inom 4 - 7 vardagar.

Reklamationstid

14 dagar efter leverans

Betalningsvillkor

14 dagar netto. Guest Comfort förbehåller sig rätten att ändra betalningssättet till förhandsbetalning i specifika fall.

Priser

Priser är i kraft tillsvidare. Vi förbehåller oss rätten till prisförändringar.

Kredituppgifter

Eventuella betalningsstörningar förutsätter förhandsbetalning och i sådana fall informeras kunden därom.

Registering - förmån

Vi ger 15% rabatt på er första nätbeställning. Rabatten gäller endast nya registerade kunder och är i kraft för nätbeställningar gjorda inom två veckor efter registreringen. Rabatten beaktas i faktureringen. Rabatten gäller inte redan rabatterade produkter eller postkostander.

Produktgaranti och returrätt

En felaktig produkt ersätts med en motsvarande ny produkt. Reklamation och retur av den felaktiga produkten bör göras inom två veckor räknat från leveransdatum. Returanvisningar Kontakta oss alltid innan en vara returneras, antingen via e-post ask@guestcomfort.com eller per telefon 020-7466 480. ask@guestcomfort.com När ärendet om retur och ersättning är klart, kan den felaktiga produkten returneras avgiftsfritt via Itella. Med returleveransen bör bifogas ett dokument (t.ex. kopia på forsedeln eller fakturan) där kundens namn, adress, telefonnummer och kundnummer framgår, till exempel en kopia av fakturan och ett meddelande varför produkterna returneras. Försändelsen returneras till: Guest Comfort Oy Ab Returavtal nr 615029 c/o Geodis Wilson Finland Oy, Juvan teollisuuskatu 25 ovi 43, 02920 Espoo, Finland

Produktprover

Produktprover skickas utan ersättning endast till registrerade kunder. Produktprover finns tillgängliga för de flesta av Guest Comforts produkter. Guest Comfort förbehåller sig rätten att utvärdera varje förfrågan om prover. En förfrågan kan eventuellt också avslås. Vänligen kontakta oss, om närmare uppgifter önskas. Observera att en del av produkturvalet inte gäller för alla marknader.

Guest Comfort och kvalitet

Guest Comfort är ett finskt företag, som utvecklar och säljer olika gästartiklar för hotell, flygbolag och rederier och som varit verksamt sedan 1983. All vår verksamhet baserar sig på ledningssystemen för kvalitet och miljö dvs. ISO 9001 och ISO 14001. I vår strävan att beakta de etiska aspekterna i allt högre grad, har vi även valt att arbeta i enlighet med stadgarna i SA8000. Detta är grunden för Guest Comforts kvalitetsgaranti. Bäst före märkning De flesta av våra hotellkosmetikprodukter har rätt förvarade en garanterad hållbarhetstid på två år. För mer information vänligen kontakta oss via kundservice.

Sekretesskydd

Kundförhållande

Ett kundförhållande uppstår när en kund gör en beställning eller registrerar sig via guestcomfort.com. En beställning förutsätter följande uppgifter: Företagets namn, beställarens namn, leverans- och faktureringsadress inklusive postnummer och ort, e-postadress och telefonnummer.

Hantering av kunduppgifter

Guest Comforts kundregister är konfidentiellt; uppgifterna överlåts inte till någon utomstående part. Guest Comfort sänder e-postmeddelanden endast till kunder som godkänt detta. På Guest Comforts nätsidor förekommer kakor (cookies). Med dessa samlas teknisk information och om hur sidorna används. Tack vare denna information utvecklas sidorna att motsvara kundernas behov.

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil med information som sparas till din dator när du besöker en webbplats. Textfilen innehåller information som internetläsaren läser när du återvänder till webbplatsen. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsens funktionalitet. Andra cookies är nyttiga från användarens synvinkel genom att de minns t.ex. användarnamn och lösenord när man besöker en webbplats.

Cookies är generellt indelade i två typer. En sparad cookie finns på datorns hårdskiva en bestämd tid. En tillfällig cookie är sessionsbaserad och raderas automatiskt när internetläsaren stängs.

Varför använder vi cookies?

Guest Comfort använder cookies för att kunna erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kunder. Med cookies säkerställer vi att webbplatsen fungerar enligt dina unika önskemål. Cookies möjliggör att vi kan erbjuda nyttiga tips enligt vad du har i köpkorgen, hjälpa till med att slutföra köp smidigt och att du inte behöver logga in på varje sida skillt. Cookies hjälper också till för att du ser annonsering som är justerat enligt dina intressen.

Exempel på sparade cookies på Guestcomfort.com är dina personliga inställningar och marknadsförings cookies. Tillfälliga cookies är för att samla användarstatistik.

Cookies gör ingen skada till din dator eller dina filer. Vi följer existerande datasäkerhetsbestämmelser och försäkrar att våra kunders datasäkerhet som har besökt Guestcomfort.com hålls säker.

Radering av cookies

Om du inte vill använda cookies eller om du vill radera alla cookies så kan detta göras i din internetläsares säkerhetsinställningar. Alternativt kan du även be att din internetläsare frågar varje gång specifikt när Guestcomfort.com försöker installera en cookie på din hårdskiva. Få mera information på din internetläsarens webbplats.

Observera att genom att blockera användandet av cookies kan blockera några sidors funktionaliteter. Notera också att användarnamn och lösenord inte sparas heller.

Registebeskrivning

Registeransvarig:

Guest Comfort Ab, Sjömansgatan 29, FI-00150 Helsingfors, Finland, ask@guestcomfort.com, Tel. +358-(0)20-7466 480, Fax +358-(0)20-7466 488, FO-nummer: 0966048-6

Registrets namn:

Guest Comfort Ab:s kundregister

Registrets syfte

Guest Comfort använder registret för att sköta sina kundförhållanden. Registrets innehåll. Användarens kontaktuppgifter

  • Beställningsuppgifter
  • Beställda produkter
  • Beställningsdatum
  • Beställningsvillkor
  • Referensnummer
  • Beställningshistoria
  • Tekniska uppgifter om ifrågavarande Internet-server (innehåller avsändarens IP-adress och information om webbläsaren)

Utlämnande av uppgifter och sekretesskydd

Uppgifter kan utlämnas till moderbolaget Dermoshop Ab och dess dotterbolag för användning I marknadsföringssyfte. Uppgifter utlämnas inte till andra utomstående parter. Uppgifterna finns sparade på Guest Comforts värddator och endast Guest Comforts personal och dataservicepersonal har tillgång till denna. Tilläggsuppgifter om vårt kundregister fås från ovannämnda address.