Miljö

Vi värnar om miljön och vi uppmärksammar kontinuerligt våra miljöval. Vi strävar efter ständig utveckling för att minimera miljöbelastningen och bespara naturresurser. Vi beaktar miljön då vi utvecklar våra produkter, då vi väljer våra samarbetspartners och då vi planerar vår logistik.

KONKRETA EXEMPEL PÅ VÅRA AKTIVITETER:

  • Vi väljer noga våra samarbetspartners med avseende på miljöfrågor. Vi kräver att alla våra viktigaste leverantörer har ISO 14001 miljöledningscertifikat och vi reviderar dem regelbundet.
  • Insamling och återvinning av förpackningsmaterial är viktigt för oss. Vi ser till att förpackningsmaterialet utnyttjas på bästa möjliga sätt och vi är också medlem i Förpackningsbranschens Miljöregister.
  • Vi väljer mycket noggrant de råmaterial som används i våra kosmetiska produkter. Råmaterialen måste vara vänliga både för huden och miljön. Alla våra kosmetiska produkter är registrerade i EU:s kosmetikregister.
  • Där det är möjligt strävar vi efter att minimera plast och övrig förpackningsmaterial i våra produkter. Vi skyddar våra produkter med plast endast om det är nödvändigt av hygienskäl. Vi föredrar biologiskt nedbrytbara material.
  • Vi planerar vår logistik med hänsyn till miljöfrågor. Vi transporterar hela containers och pallar alltid när det är möjligt.
  • Vi har ett grönt kontor. Vi sorterar pappers- och köksavfall, sparar energi och försöker ständigt förbättra våra egna rutiner och miljötänk.