You are here

Eettisyys

Guest Comfortin kestävän kehityksen periaate perustuu yrityksemme johtaviin arvoihin joita ovat järjestys, korrektius ja luovuus sekä kansallisiin lakeihin että YK:n Global Compact -toimintaperiaatteisiin. Global Compact -periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaista työtä. Toteutamme näitä periaatteita ja eettisiä toimintatapoja kaikessa toiminnassamme ja ne välittyvät myös yhteistyökumppaneillemme ja toimittajillemme. Pyrimme siihen, että tuotteemme valmistetaan ympäristö, ihmisoikeudet ja työolosuhteet huomioiden läpi koko toimitusketjun. Siksi meille on tärkeää, että myös toimittajillamme ja yhteistyökumppaneillamme on vastaava näkemys kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun tärkeydestä. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa:

LAIT

 • Varmistamme lakien ja asetusten seuraamista käyttämällä apunamme konsernin kemistiä (joka samalla toimii Teknokemian Yhdistyksen kosmetiikkatyöryhmän puheenjohtajana (2011)) sekä tulliviranomaisia Suomessa.
 • Vaadimme lainmukaista toimintaa myös toimittajiltamme.

TYÖOLOSUHTEET

 • Henkilöstön aktiivinen osallistuminen työolosuhteisiin liittyvissä päätösprosesseissa Guest Comfortissa ja vastaavaa toimintaa myös toimittajayrityksissä.
 • Korrektius on osa arvomaailmaamme. Korrektia käytöstä edellytetään koko henkilöstöltä Guest Comfortissa ja samaa edellytämme toimittajiltamme.
 • Kiinteä työaika ja mahdollisuus ylityöaikakorvauksiin kuuluvat toimintaperiaatteisiimme. Tärkein toimittajamme Kiinassa huomioi myös työajat ja kannustaa esimerkiksi riittävän lounastauon pitämiseen.

LAPSITYÖVOIMA

 • Vastustamme lapsityövoimaa ja edellytämme, että myös toimittajamme sisäistävät saman näkemyksen asiasta.
 • Vuonna 2010 teetimme puolueettoman auditoinnin toimittajamme luona Kiinassa. Tulokset vahvistivat, että tätä periaatetta seurataan myös käytännön toiminnassa.
 • Omalla seurannallamme (vähintään joka toinen vuosi) pyrimme varmistamaan, että toimintatapa on voimassa myös jatkossa.

TERVEYS

 • Terveyttä ja turvallisuutta työpaikalla ylläpidämme mm. työterveyspalveluilla ja ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä kuten henkilöstön terveysrahalla.
 • Työterveyspalvelut, turvallisuuskoulutukset ja mahdollisten työtapaturmien seuranta kuuluvat myös sekä kiinalaisen toimittajamme henkilöstön että Suomessa olevan logistiikkakumppanimme henkilöstön piiriin.

YMPÄRISTÖ

 • Olemme suomalainen ympäristösertifioitu yritys vuodesta 2004, kuten myös logistiikkayhteistyökumppanimme.
 • Tärkein toimittajamme Kiinassa on ympäristösertifioitu vuodesta 2008.
 • Kiinnitämme päivittäin huomiota ympäristövalintoihimme omassa toiminnassamme ja kannustamme toimittajiamme toimimaan kestävän kehityksen puolesta – sekä ihmisten että ympäristön kannalta.