Tietosuojaseloste

Guest Comfort kunnioittaa yksityisyyttäsi ja pyrkii aina suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla sekä yrityksemme sisällä että alihankkijoidemme toiminnassa. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- tai sopimussuhde tai rekisteröidyn antama suostumus tai Guest Comfortin oikeutettu etu.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Guest Comfort Oy (”Guest Comfort” tai ”me/meidän”)
Y-tunnus 0966048-6
Osoite: Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki
Puhelin: 020 7101 550
Sähköposti: ask@guestcomfort.com

2. REKISTERIN NIMI

Guest Comfort Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Keräämme henkilötietoja, jotka lähetät meille, kun esimerkiksi rekisteröidyt verkkokauppamme asiakkaaksi, tilaat tuotteita, tilaat uutiskirjeen, otat yhteyttä asiakaspalveluumme tai osallistut kilpailuihin. Tiedot, joita käsittelemme ovat nimesi, työpaikkasi, työpaikkasi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaushistoria, tekniset tiedot (käyttäjän IP-osoite ja käytettävä selain) sekä evästetiedot. Tietoja voidaan päivittää myös viranomaislähteistä sekä muilta yrityksiltä lain sallimissa rajoissa.

4. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Tietoja voidaan käyttää asiakkuutesi ja tilaustesi hallinnointiin, tunnistautumiseen, suoramarkkinointiin, asiakastutkimuksiin, uutiskirjeisiin, analyysi- ja profilointitarkoituksiin sekä tilastointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointimateriaalin lähettämiseen postilla ja sähköpostilla sekä yhteydenottoihin puhelimitse, ellet ole itse kieltänyt tätä. Tietoja voidaan käyttää myös sinulle merkityksellisen tiedon välittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä palveluidemme parantamiseen. Voit lopettaa uutiskirjeemme tilauksen uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Guest Comfort voi käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia palvelujen ylläpitoon, paino- ja jakelutehtäviin, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään sekä kampanjoiden toteuttamiseen. Guest Comfortin emoyhtiö, alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa.

Yllä mainitut kolmannet osapuolet eivät voi käyttää tietojasi muuhun, kuin tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin sekä Guest Comfortin määrittelemiin tarkoituksiin. Guest Comfort velvoittaa kolmansia osapuolia pitämään tietosi salassa ja varmistamaan riittävän tietosuojan tason, jotta tietosi ovat turvassa.

Tietojesi käsittelyssä Guest Comfort voi käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU/EES-alueen ulkopuolelta, esimerkiksi USA:sta. Guest Comfort vastaa, että tietojen siirto tapahtuu asianmukaisella ja lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

5. MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOSI?

Guest Comfort pitää rekisteröityjen tietojen huolellista suojaamista erittäin tärkeänä. Tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ratkaisut. Vain määritetyillä Guest Comfortin palveluksessa olevilla henkilöillä sekä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitoon, on pääsy rekisterin tietoihin. Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee salassapitovelvollisuus.

6. MITEN PITKÄÄN HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Henkilötietojasi pidetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti Guest Comfort voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, missä rekisteröitävä on antanut ne ja päivityksen voi tehdä joko rekisteröity itse tai Guest Comfort rekisteröidyn tekemän pyynnön perusteella.

7. HENKILÖTIETOJESI TARKASTAMINEN, PÄIVITYS JA KORJAAMINEN

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu Guest Comfortin asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että Guest Comfort on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että Guest Comfortilla ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja. Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa Guest Comfortia.

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista asiakas- ja suoramarkkinointirekisteristämme. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Guest Comfortia koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siltä osin, kun olet itse toimittanut asiakas- ja markkinointirekisteriimme tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä meille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Guest Comfort voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Guest Comfort voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Guest Comfort vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sinulla on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli Guest Comfort ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

8. LINKIT

Verkkosivumme guestcomfort.com voi sisältää linkkejä muihin verkko-osoitteisiin. Tämä tietosuojaseloste koskee vain guestcomfort.com -verkkosivua. Kun siirryt toiseen verkko-osoitteeseen, kehotamme sinua lukemaan kyseistä sivustoa koskevan tietosuojaselosteen. Huomioithan, että Guest Comfort ei vastaa siitä, miten muut verkkopalvelut käsittelevät henkilötietojasi.

9. EVÄSTEET

Guest Comfortin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Jotta verkkosivut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla, sinun on sallittava verkkoselaimesi evästeiden käyttö. Evästeillä kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen käyttötavoista. Näiden tietojen avulla verkkosivuja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Voit tarvittaessa poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua tai pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Guest Comfort kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelemme, että tutustut säännöllisesti tietosuojaselosteen sisältöön.